Strategische communicatie bij de Technische Universiteit Eindhoven

Logo TU/e

Een hartklep die meegroeit met het lichaam, een blad dat onder invloed van zonlicht zelf medicijnen produceert, rietjes met membranen die vervuild drinkwater zuiveren, een sensor om nierfalen te detecteren… stuk voor stuk innovaties uit de koker van onderzoekers en studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven.

De campus middenin de Brainport-regio biedt onderdak aan ruim 15.000 studenten, promovendi en trainees uit alle uithoeken van de wereld. Onderwijs, onderzoek, recreatie en huisvesting vinden naast elkaar plaats. De stafdiensten Real Estate en Facilitair Management spelen een grote rol bij het faciliteren van de TU/e en al haar gebruikers, vandaag en in de toekomst.

Binnen deze super-inspirerende omgeving ben ik als communicatiestrateeg onderdeel van het MT van de afdeling Real Estate. Ik adviseer en ondersteun de collega’s in het MT op gebied van strategische communicatie met in- en externe stakeholders, variërend van een organisatie-ontwikkeltraject binnen de dienst zelf, tot een bouwproject op de campus samen met een beursgenoteerde partner.
Ook adviseer en ondersteun ik het MT van de afdeling Facilitair Management.

Strategie voor verandercommunicatie

Logo Goudwisselkantoor

Goudwisselkantoor is een razendsnel groeiende onderneming met al meer dan 100 locaties in Nederland, België en Duitsland en de ambitie om in Europa marktleider te worden op gebied van in- en verkoop van edelmetalen, munten en sieraden, verpandingen en valutawissel. Om deze ambitie te realiseren is een strategische koers uitgestippeld die handvatten biedt bij de noodzakelijke interne en business-veranderingen.

MORE2COMM ontwikkelde in Q1 2023 op basis van gesprekken en onderzoek een tailormade strategie voor interne communicatie die past bij Goudwisselkantoor en onder meer de communicatie-uitgangspunten, -doelen, -methoden en – middelen omschrijft voor de middellange termijn. Daarnaast verving ik tot de zomer een afwezige collega in het communicatieteam zodat dagelijkse werkzaamheden en projecten doorgang konden vinden. In dat kader leverde ik onder meer een bijdrage aan de organisatie en inhoudelijke invulling van de jaarlijkse medewerkersdag.

Verandercommunicatie en aankondiging overname voor grote diagnostiek-leverancier

Bij deze opdrachtgever, een groot laboratorium met een werkterrein dat ongeveer half Nederland beslaat, kwam ik binnen omdat er grote behoefte was aan snelle en sterke interne communicatie. Uiteindelijk bleef ik er bijna een jaar, en mocht ik naast de initiële opdracht een interessant overnametraject communicatief begeleiden.

Deze klant verwerkt dagelijks meer dan 10.000 buisjes bloed voor diagnostisch onderzoek op verzoek van huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners, en is daarmee één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Daarnaast exploiteert dit lab één van de grootste trombosediensten van Nederland.

Strategie en executie
Aanvankelijk spitste de opdracht zich toe op verandercommunicatie. De opdrachtgever had een groot traject ingezet om het werk anders te organiseren, en wilde medewerkers daarover goed informeren en hen hierbij betrekken. MORE2COMM ontwikkelde een communicatiestrategie en zorgde voor de uitvoering daarvan. Daartoe bedacht en produceerde ik samen met creatief Kiki Scholts diverse ondersteunende middelen zoals infographics, een tweewekelijks videoblog, een nieuw digitaal personeelsmagazine (inclusief redactie bestaande uit medewerkers uit de organisatie) en een nieuw overlegplatform speciaal voor het middenmanagement, met een mix van need to know en nice to know-onderwerpen. Natuurlijk zorgde ik ook voor borging van de nieuwe strategie en uitvoering in de staande organisatie middels documentatie en inbedding in de beleidsprocedures.

Overname
Tijdens deze opdracht was mijn klant bezig met de voorbereiding van een overname door een grote internationale (beursgenoteerde) investeerder. Terwijl de gesprekken hierover gaande waren en de plannen steeds vastere vorm kregen, trof ik alle voorbereidingen op communicatief vlak. Ik stelde samen met de beoogd partner een plan op voor het overlappende deel van de externe communicatie (pers, klanten, overige stakeholders). Uit mijn netwerk selecteerde ik een passend pr-bureau en zorgde voor briefing daarvan. Samen stippelden we een mediastrategie uit en zorgden voor mediatraining van de betrokken bestuurders.
Ik verzorgde alle middelen voor externe communicatie (brieven, Q&A, persbericht, uitlegvideo, meertalige patiëntenflyer, etc.).
Tevens bereidde ik alle benodigde zaken voor interne communicatie voor: vertaling van de strategische uitgangspunten naar een tactische planning, uitgewerkt tot in detail (townhall, brief, meet & greet, etc.).
De dynamiek van een M&A-traject met zijn veelheid aan stakeholders en wendingen vind ik altijd erg enerverend en één van de leukste dingen om mee te maken op gebied van strategische communicatie. Hollen en stilstaan, alles of niets. Alles op een goudschaaltje. Een mooie casus om ‘zomaar’ mee te pakken in mijn periode bij deze bijzondere opdrachtgever, waar ik met veel plezier en voldoening op terugkijk!

Positionering en internal branding Sanquin Health Solutions d.m.v. medewerkersevenement en jaarverslag

Live townhall vanuit de studio ter ere van het 1-jarig bestaan van Sanquin Health Solutions

Wat doe je als je 1 jaar bestaat, volop bezig bent je nieuwe identiteit te ontwikkelen en je medewerkers wilt laten zien welke kansen er mogelijk zijn binnen jouw bedrijf? Dan grijp je de mooie verhalen die je toch al verzamelt voor je Jaarverslag aan om tijdens een intern event nog eens met elkaar te delen.

MORE2COMM bedacht en produceerde dit evenement voor Sanquin Health Solutions (SHS) van A tot Z en verzorgde tevens de jaarverslaglegging voor SHS en de stichting Sanquin.

Live townhall
Sanquin Health Solutions greep het 1-jarig bestaan in april 2021 aan om tijdens een speciale live-townhall voor ca. 300 medewerkers terug en vooruit te blikken aan de hand van de verhalen in het net verschenen jaarverslag.
MORE2COMM ontwikkelde het concept, regelde script en studio voor de uitzending, briefing en voorbereiding van de gasten, maakte diverse videoproducties om tijdens de uitzending te vertonen (zoals deze), en stuurde een feestelijk pakket naar alle SHS-medewerkers met koffie en koek om van te genieten tijdens de uitzending. Zo kreeg het jaarverslag een mooie interne spin-off en droeg het bij aan verdere versteviging van trots, verbinding en betrokkenheid bij deze jonge organisatie.

Jaarverslagen
Net als in 2020 coördineerde MORE2COMM ook in 2021 als projectmanager de totstandkoming van de jaarverslagen van Sanquin Health Solutions en Stichting Sanquin: van planning en conceptontwikkeling met de vormgever, tot afstemming met de concerncontroller van de jaarrekeningcontrole door de accountant. Daarnaast schreef ik dit jaar ook de teksten, zowel voor het complete bestuursverslag inclusief jaarrekening, als voor de verkorte publieksversie. Samen met de vormgever maakten we een aantrekkelijk bewaarmagazine dat bestuurders en medewerkers kunnen uitdelen aan relaties (zie afbeelding van de cover).

Cover Highlights magazine SHS 2021
Cover Highlights magazine SHS 2021

Storyline en voice-over teksten voor Dartgroup / Goedopweg

DartGroup ontwikkelde voor Goedopweg een prachtige visual identity en diverse communicatie-uitingen. MORE2COMM schreef voor een aantal animaties een storyline en de voice-over-tekst.

In Goedopweg werken de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen.

Onderwijsradar
Een voorbeeld van zo’n animatie is de Onderwijsradar.
Alleen al in de stad Utrecht zijn er bijna 200.000 mensen dagelijks onderweg naar een onderwijsinstelling. Hierdoor ontstaan regelmatig verkeersopstoppingen en onveilige verkeerssituaties. Om de drukte in kaart te brengen, beter zicht te krijgen op de knelpunten en hiervoor passende oplossingen te bedenken, heeft Goedopweg de Onderwijsradar ontwikkeld. Deze online tool is te vergelijken met een buienradar en laat op vijf minuten nauwkeurig zien hoe druk het in de regio Utrecht is door reizende docenten, scholieren, studenten en medewerkers van en naar de Utrechtse onderwijsinstellingen.

MORE2COMM ontwikkelde samen met DartGroup de verhaallijn en schreef de tekst voor de voice-over. Bekijk de animatie hier. Of bekijk hier de animatie die MORE2COMM samen met DartGroup ontwikkelde voor de Bereikbaarheidsalliantie A2.

Een website voor onderwijsinstelling Sanquin Academy

Sanquin Academy wil zorgprofessionals faciliteren, stimuleren en inspireren om continu hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen, en zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de gehele transfusie- en bloedziekten gerelateerde zorgketen.

Met een nieuwe strategie en een nieuwe website koos Sanquin Academy in 2021 voor een nieuwe benadering van haar doelgroepen.

Complementaire krachten
MORE2COMM schreef onder meer de teksten voor de website, ondersteunde bij de selectie en aansturing van de vormgever en het webbureau, voerde projectmanagement, bewaakte huisstijleisen en functionele aspecten tijdens de bouw, zorgde voor afstemming met interne stakeholders en hielp met testen en het gereed maken voor live-gang. Op die manier kon opdrachtgever Anouk Wagenaar zich focussen op het uitbouwen van de propositie en het curriculum van de groeiende Academy. Een mooie complementaire rol dus, of zoals Anouk het zegt: “Krachtige samenwerking met een prachtig resultaat!”

Communicatieadvies en copywriting voor het Blood For Life | Sanquin Research Fonds

De meeste mensen kennen Sanquin van de Bloedbank, waar donors bloed of plasma afstaan dat na bewerking kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten. Maar bij Sanquin werken ook veel onderzoekers. Zij bestuderen bloed en bloedgerelateerde ziekten, en ontwikkelen nieuwe geneesmiddelen en bloedproducten voor patiënten wereldwijd. Er wordt geweldig werk verricht. Maar er kan nog zóveel meer.

Daarom lanceerde Sanquin in het najaar van 2021 is het Blood For Life | Sanquin Research Fund op, een zelfstandig fonds dat geld inzamelt voor de financiering van levensreddend onderzoek.

Feestje
MORE2COMM was betrokken bij opstartwerkzaamheden en interviewde prospects en inhoudsdeskundigen, ontwikkelde communicatiemateriaal (website, z-card, video’s) en een concept voor de interne en externe communicatie rondom de lancering van het fonds. Opdrachtgever Vera Seriese: “Samenwerken met Annelien was een feestje. Ze bewaart overzicht en rust, is een goede sparringspartner. Daarnaast is  ze  inhoudelijk sterk en zijn haar schrijfskills top!

Copy voor arbeidsmarktcampagne Sanquin

Stichting Sanquin heeft grote ambities op IT-vlak. Applicaties naar de cloud brengen, andere vormen van (samen)werken faciliteren, en ondertussen ‘natuurlijk’ ook gewoon zorgen dat de medische gegevens van honderdduizenden donors en patiënten veilig zijn en blijven. Daarvoor zoekt Sanquin de allerbeste IT’ers en ontwikkelde het de speciale arbeidsmarktcampagne ‘Alsof er leven vanaf hangt’.

Al tijdens het werving- en selectieproces pakt Sanquin de procedure verrassend en onorthodox aan met behulp van een escaperoom, om zo de grootste talenten aan te trekken. Bij deze nieuwe positionering hoort natuurlijk ook naadloos passende copy in de vacatureteksten.

Vlot en prikkelend
MORE2COMM interviewde inhoudsdeskundigen en schreef op basis van die gesprekken én het nieuwe merkverhaal een aantal vacatures, die inmiddels ook dienst doen als standaardtemplate voor alle andere vacatureteksten. Opdrachtgever Dorine van Moorsel: “Bij een nieuwe strategie, horen ook nieuwe vacatureteksten, want je wilt het juiste personeel aantrekken. Teksten die lekker vlot geschreven zijn, die een goede indruk geven van de functie, maar die vooral ook prikkelen. We gaven Annelien Besijn van MORE2COMM de opdracht 5 bestaande vacatures te herschrijven. Annelien had niet veel briefing nodig om deze klus te klaren. Een paar namen van ict-ers waren voldoende. Zij heeft vervolgens geheel zelfstandig geïnterviewd, geïnterpreteerd en geschreven. Het resultaat? 5 wervende vacatureteksten in zeer korte tijd, die de basis zijn geworden van meerdere vacatures. Annelien is efficiënt, slim, super zelfstandig, weet precies hoe ze dingen voor elkaar krijgt en levert een perfect resultaat af. Ook hiervoor geldt: Annelien levert gewoon, zonder gedoe.”

Interim strategisch communicatieadvies en nieuwe positionering voor CMS

CMS is een gerenommeerd internationaal advocatenkantoor. Bij CMS Nederland werken 160 advocaten, notarissen en belastingadviseurs. Zij adviseren (middel)grote organisaties en multinationals bij juridische en fiscale vraagstukken binnen elk rechtsgebied en elke grote sector.

Voor CMS mocht ik tot nu toe 3 keer in actie komen.

2019
Voor een belangrijke pitch schakelde CMS de hulp van MORE2COMM in. Ik mocht meedenken over de storyline van de aanbiedingsbrief, de betrokken advocaten adviseren bij de formulering van hun antwoorden, en eindredactie plegen, zodat het eindresultaat niet alleen juridisch hoogstaand, maar ook aantrekkelijk opgeschreven was.

Ik bracht daarvoor een dag door in de ‘war room’ in het CMS-kantoor aan de Amsterdamse Zuidas met een zeer professioneel projectteam van business developers en advocaten. De daaropvolgende avonden rondden we de puntjes op de i af via de telefoon en mail, en zo lag er ruim voor de deadline een complete aanbieding.

Opdrachtgever Erik Hoogenhout, director Business Development, Marketing & Operations bij CMS: “‘Dankzij haar uitgebreide ervaring met stakeholdermanagement en haar toegankelijke schrijfstijl is Annelien er bij deze belangrijke opdracht in geslaagd om complexe inhoud op een heldere manier te presenteren.”

2019/ 2020
In de laatste maanden van 2019 en de eerste maanden van 2020 mocht ik op interim-basis het team Business Development, Marketing & Operations enkele dagen per week versterken. In deze klus leg ik mij met name toe op interne communicatie, corporate social responsibility en cultuur.

2021
Tot en met juni 2021 vervulde ik op interim-basis de rol van communicatiestrateeg, waarin ik verantwoordelijk was voor de uitrol in Nederland van de internationale brand refresh waarmee alle kantoren van CMS wereldwijd zich onderscheidend positioneren. Ook was ik betrokken bij de ontwikkeling van de daaruit voortvloeiende arbeidsmarktcampagne.

Een website voor het Health & Innovation District Amsterdam Nieuw-West

In april 2021 gaf wethouder Victor Everhardt het startstein voor de ontwikkeling van het Health & Innovation District (Hid): een gebied waar allerlei grote en kleine bedrijven kunnen samenwerken aan innovatieve nieuwe producten en diensten voor gezondheid.

Ector Hoogstad Architecten heeft een Masterplan ontworpen dat inzet op een open en bruisend district waar innovaties echt de kans krijgen. Vanaf 2023 wordt er gebouwd aan de eerste fase van het Masterplan; de campus die het Hid uiteindelijk wordt. Op deze campus bieden we werkruimte aan partijen die zich focussen op de werkvelden Transfusiegeneeskunde, Hematologie, Oncologie en Immunologie.

Campusbewoners
MORE2COMM had de eer om voor het Hid een prospectus te schrijven en een website te ontwikkelen die potentiële nieuwe campusbewoners enthousiasmeert, maar ook informatief en aantrekkelijk is voor iedereen die meer wil weten over dit mooie initiatief: www.hid.amsterdam. Voor dit project werkten wij samen met vormgever Das Studio.

Opdrachtgever Anneke Grummel: “MORE2COMM levert snel, denkt echt met je (de klant) mee en werkt zeer zorgvuldig. Het was een hele prettige en professionele samenwerking met Annelien en Els en met een heel mooi en goed resultaat.