Beleidsplan voor Sanquin Bloedvoorziening

De stichting Sanquin is een bijzondere organisatie, enig in zijn soort. Onder één en hetzelfde dak vind je er de Bloedbank, die op not-for-profit-basis zorgt voor de inzameling, bewerking en uitgifte van bloed ten behoeve van Nederlandse patiënten, én een aantal commerciële bv’s met specialistische activiteiten op gebied van geneesmiddelen, diagnostiek en reagentia.

Beleidsplan voor VWS
Dit hybride model zorgt voor een unieke dynamiek en uitdagend krachtenveld met diverse stakeholders. Ik hoefde dan ook geen twee keer na te denken toen ik in 2020 en 2021 door Chantal van den Berg (directeur Communicatie) en Elske Hylkema (legal counsel) werd gevraagd om het beleidsplan, dat Sanquin jaarlijks indient bij het ministerie van VWS, te schrijven.

Elske: “We hebben Annelien ingeschakeld voor het beleidsplan dat wij jaarlijks indienen bij het ministerie van VWS. We wilden graag een beter leesbaar, aantrekkelijk stuk dat de ambtenaren en Kamerleden een goed beeld geeft van wat wij doen en waarom. Annelien stelde een nieuw format voor en maakte een heldere planning en kostenindicatie. Ze ging zelf achter bronnen aan en nam interviews af met onze Raad van Bestuur, schreef de teksten, maakte visualisaties en zorgde ervoor dat dit helder voor onze verschillende bedrijfsonderdelen naar gelang het doel van het beleidsplan een plek kreeg. Het heeft ons heel veel tijd gescheeld maar belangrijker nog: iedereen, inclusief de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, is erg enthousiast over het eindresultaat!”